HPE
HP
Bilgi Yönetim Vizyonu
Bilginin ortaya çıkışından, arşivleninceye kadar geçen sürecin kayıt altına alınması ve izlenebilmesidir. Kullanıcılar veya dağıtık sistemler tarafından üretilen bilgilerin, ilişkisel bir model içinde merkezileştirilmesi ve yetki dahilinde kullanıma açılmasıdır.
Yazılım Geliştirme Vizyonu
Yazılım ürünlerimizin ortak bir platformda çalıştırılması için, bütünleşik bir yazılım platformu modellenmiştir. Platformun temelinde, ortak yazılım bileşenleri bulunmaktadır. Tercih edilen platformun en güncel teknolojileri yakından takip edilmekte ve çözümlerimize sağlayacağı katkılar değerlendirilmektedir. Hazır teknolojilerden, üst seviyede istifade edilerek, çözüm odaklı bir yaklaşım benimsenmiştir. Yazılım geliştirme sürecinin verimliliğini arttırmak ve ekip içi iletişimi kolaylaştırmak için, birlikte çalışma platformu kurulmuştur.
Yazılım Teknoloji Vizyonu
Sırasıyla;
  • Görsel Sunum Katmanı
  • Web Tabanlı Sistemleri
  • Servis Temelli Mimari (SOA)
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS)
  • Mobil Cihazlar
CentriCall

Esnek ve iletişime açık mimarisiyle her türlü üçüncü parti uygulamaya kolay entegre olabilme imkanı sunmaktadır.

iFollow

Kişi ve nesneleri farklılaştırarak takip edilebilir ve yönetilebilir yapıya kavuşturan bir teknoloji çözümüdür.

Open-E ile Data Storage Software
The Open-E Data Storage Software V6 (DSS V6) tümleşik dosya ve blok bazlı storage yönetimi işletim sistemidir. Network Attached Storage (NAS), iSCSI, InfiniBand and Fibre Channel (SAN) özelliklerini içerir.