HPE
HP
Ağ Teknolojileri
Ağ teknolojileri yatırımları, kullanılan altyapının imkânlarından tam anlamıyla yararlanılmadığı için çoğu kez atıl kalır. Yerel ağ ve geniş alan ağ alanında sunduğumuz hizmetleri, kurulan ağ yapısının doğru yönetimi ile tamamlıyoruz. Bilişim terminolojisinde Network Management olarak bilinen ağ yönetimi; ağ trafiğinin izlenmesi, tıkanıklıkların tespiti ve performansın arttırılması gibi hizmetleri kapsar. Farklı büyüklükteki ve heterojen yapıdaki ağ sistemlerinizde ihtiyaç duyduğunuz yönetim ve danışmanlık hizmetleri için sınırsız çözüm alternatifleriyle sizi bekliyoruz.
Switching-Routing
İşletmelerin kullandığı bilgi teknolojilerinin yerel ağ (LAN) ve geniş alan ağ (WAN) bağlantılarının yapılandırılması; kurumun entegre ve senkronize bir yapıya sahip olması için vazgeçilmez bir ön şarttır.
Doğru ağ altyapısı için yerel ağ topolojisinin ihtiyaçlara göre tasarlanması ve olası genişleme ihtiyaçlarına cevap verebilmesi gerekir.İhtiyaca en uygun ve uzun ömürlü network çözümleri için alanında uzman ağ teknolojileri ekibimizin birikiminden yararlanmanızı öneriyoruz.
Sektörün önde gelen aktif cihaz üreticilerinin çözümlerinde sertifika sahibi ekibimiz; beklentilerinize paralel tasarım, ürün seçimi ve uygulamalarıyla entegrasyonunuzu tamamlıyor.
IP - Wireless Çözümleri
Yapısal kablo sistemi uygulanmasının mümkün olmadığı yerlerde tercih edilen kablosuz ağlar, kullanıcıyı kablonun sınırlamalarından kurtarır.
Özellikle küçük ofislerde ve özel mekânlarda (saray, müze gibi) kullanıcılara fark edilir avantajlar sunar. Fakat bilinçsizce yapılan bir kurulum, kazanılan avantajların dezavantaja dönüşmesine neden olabilir.
Kablosuz ağ protokollerinde uzman ekibimiz ve referans listemizle; çalışma mekânlarınızı kablosuz ağların güvenilir, esnek ve özgür platformuna taşıyoruz.

VOIP, özellikle internet erişiminin ve geniş alan ağ bağlantılarının yaygınlaşmasını izleyen süreçte önemli mesafeler almıştır.
Yerel ağ üzerinde, IP telefon sistemleri ile karşılığını bulan VOIP, ses iletişiminin önemli trendlerinden biri olmayı başarmıştır.

Yapısal kablo sistemlerinin konsantrasyon notlarında ve sistem odası çözümlerinde proje danışmanlığı ve uygulama desteğini de müşterilerimizle paylaşıyoruz.

Birleştirilmiş iletişim mimarisi, özellikle müşterilerimizin iş başarısını artırmak için geliştirilmiş, profesyonel çözümler sunar.

VoIP Teknolojileri
IP (Internet Protokolü) hatları üzerinden ses iletişimi anlamında kullanılan VOIP (Voice Over IP), özellikle internet erişiminin ve geniş alan ağ bağlantılarının yaygınlaşmasını izleyen süreçte önemli mesafeler almıştır. Yerel ağ üzerinde, IP telefon sistemleri ile karşılığını bulan VOIP, ses iletişiminin önemli trendlerinden biri olmayı başarmıştır.
Ses iletişiminin bu yeni platformuna ciddi yatırım yapan Bilgi Sistemleri, ses iletişimi profesyonellerini ekibinde barındırmaktadır. Ses iletişiminde yüksek kalite, teknoloji ve maliyet avantajı arayan müşterilerimize VOIP çözümlerinde proje, tedarik ve uygulama desteği veriyoruz.
Profesyonel Video Konferans Çözümleri
Globalleşen dünyada, işletmeler artık ulusal sınırların ötesinde, dünya pazarlarındaki dev rakiplerle rekabet edebilmek zorundalar. Bilgi teknolojileri, günümüz işletmelerine rekabette avantajın anahtarını sunuyorlar.
Video Konferans sistemleri ile, birbirlerinden çok uzakta bulunan kişiler, karşı karşıya imiş gibi yüzyüze iletişim kurabilir, bu sayede önemli iş görüşmeleri için uzun iş seyahatleri yapma gereksinimi büyük ölçüde ortadan kaldırabilirler.